EDB & Regnskapsservice AS hjelper store og små virksomheter med regnskaps- og rådgivningstjenester.

Våre klienter ønsker vekst og  god økonomisk oppfølging, det får de hos oss!

Finansiell oversikt er viktig, ikke bare for ditt firma, men også for deg og din familie.

Som din forretningsfører gjør vi det vi kan for å hjelpe deg.

Det krever stor innsats og mye arbeid å drive egen virksomhet! 

Konsentrer deg om utvikling og vekst, så får du utrettet mer!

Våre medarbeidere har lang erfaring, god kompetanse, og ivaretar dine regnskaper på en trygg og god måte.

 

Jeg heter Erik Bergh og er eier og daglig leder av EDB & Regnskapsservice AS, et forretningsfører firma som har hjulpet mange bedrifter til å nå sine mål. 

Vi har klienter som startet med en ansatt og som siden har vokst og blitt solide bedrifter med mange ansatte.

Noen har bygget sterke merkevarer, andre har solgt bedriftene sine – med gode resultater.

Et varig og langsiktig perspektiv er viktig for meg! 

Jeg vet at våre klienter jobber hardt hver eneste dag for å skape verdier for seg og sin bedrift, og vi hjelper til! 

Vi har utviklet systemer for kjededrift, og vi har laget franchise konsepter. 

Men de fleste klientene driver en liten til mellomstor virksomhet – til beste for seg og sin familie.

Hvordan er det med din forretning, opplever du vekst eller stagnasjon? 

Får du utnyttet ditt potensiale? 

Har du rutiner du bør fikse, slik at du kan gi kundene en bedre opplevelse? 

Driver du netthandel, eller føler du konkurransen fra andre som driver med det?

Utviklingen går fort, ikke bare innen regnskapsføring, men også innen forretningsutvikling.

Jeg deltar på seminarer i inn og utland hvor jeg også holder foredrag. Vi har et stort og godt nettverk og vi lærer stadig noe nytt.

Hos oss får du relevant rådgiving med stor nytteverdi!

Jeg garanterer ikke at du oppnår like gode resultater som andre jeg har hjulpet, men mange har oppnådd resultater godt over gjennomsnittet! 

For at hjelpen skal virke er jeg avhengig av deg, din innsats, din evne og din vilje til å gjennomføre det som skal til – i din bedrift. 

Følger du oppskriften og setter i verk de aktivitetene vi blir enige om, vil du oppleve betydelige forbedringer og oppnå resultater du kan være stolt av.

Ta kontakt i dag, så kan vi avtale tidspunkt for en kostnadsfri strategisamtale og avklare om vi i fellesskap kan løfte ditt firma til neste nivå!

Ring oss på 55 33 66 10 eller send mail til edb@regnskapsservice.no 

Med vennlig hilsen
og de beste ønsker for fremtiden
Erik Bergh
Forretningsutvikler og Vekst Strateg.

Traveltext - Reiseregning på nett!

Nå får du – Traveltext som er reiseregning på nett.