Jeg heter Erik Bergh og er eier og daglig leder av EDB & Regnskapsservice AS, et forretningsfører firma som gjennom årenes løp har hjulpet mange små og mellomstore bedrifter til å nå sine mål. 

Vi har klienter som startet med en ansatt og som siden har vokst til et tresifret antall ansatte. Noen har bygget sterke merkevarer, andre har solgt bedriftene sine – med gode resultater.

Et varig og langsiktig perspektiv er viktig for meg! 

Jeg vet at våre klienter jobber hardt hver eneste dag for å skape større verdier for seg og sin bedrift, vi hjelper til! 

Noen har fått hjelp til å utvikle systemer for kjededrift, for andre har vi bygget franchise konsepter. 

Men de aller fleste klientene driver en liten til mellomstor virksomhet – til beste for seg og sin familie.

Hvordan er det med din forretning, opplever du vekst eller stagnasjon? Får du utnyttet ditt potensiale? Har du rutiner du bør fikse, eller vil du gi dine kunder en bedre opplevelse? 

Driver du netthandel, eller føler du konkurransen fra andre som driver nettopp med det?

Utviklingen går fort, ikke bare innen regnskapsføring, men i særdeleshet innenfor forretningsutvikling, men vi følger med i timen.

Gjennom deltagelse på seminarer i inn og utland hvor jeg også holder foredrag, har jeg bygget et godt og bredt nettverk og jeg får lære mye.

Hos meg får du relevant rådgiving tilpasset dagens utfordringer, som i kombinasjon med lang og bred erfaring vil bli til stor nytte og god hjelp for deg!

Jeg garanterer likevel ikke at du vil oppnå like gode resultater som andre jeg har hjulpet! Mange har oppnådd resultater over gjennomsnittet! 

For at min hjelp skal virke er jeg avhengig av deg, din innsats, din evne og din vilje til å gjennomføre det som skal til – i din bedrift.
Men, følger du oppskriften og setter i verk de tiltakene vi er enige om, vil du se betydelige forbedringer og du vil oppnå resultater du kan være stolt av.

Kontakt oss i dag, så kan vi avtale tidspunkt for en kostnadsfri strategisamtale slik at vi kan avklare om vi i felleskap kan løfte din virksomhet til neste nivå!

Ring oss på 55 33 66 10 eller send mail til edb@regnskapsservice.no 

Med vennlig hilsen
og de beste ønsker for fremtiden
Erik Bergh
Forretningsutvikler og Vekst Strateg.

Regnskap og økonomisk rådgiving.

EDB & Regnskapsservice AS hjelper små og mellomstore virksomheter med regnskaps- og rådgivningstjenester.

Våre klienter ønsker vekst og  god økonomisk oppfølging. 

Finansiell oversikt er viktig, ikke bare for ditt firma, men også for deg og din familie.

Som forretningsfører for din bedrift vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

Det krever stor innsats og mye arbeid å drive egen virksomhet.

Men når du kan konsentrere deg om utvikling og vekst, får du utrettet mer og hverdagen blir bedre.  

La oss hjelpe deg, våre medarbeidere har lang erfaring, god kompetanse, og vil ivareta dine regnskaper på en trygg og god måte.

Traveltext - Reiseregning på nett!

Nå får du – Traveltext som er reiseregning på nett.