Regnskap og økonomisk rådgiving.

EDB & Regnskapsservice AS hjelper små og mellomstore virksomheter med regnskaps- og rådgivningstjenester.

Våre klienter ønsker vekst og  god økonomisk oppfølging. 

Finansiell oversikt er viktig, ikke bare for ditt firma, men også for deg og din familie.

Som forretningsfører for din bedrift vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

Det krever stor innsats og mye arbeid å drive egen virksomhet.

Men når du kan konsentrere deg om utvikling og vekst, får du utrettet mer og hverdagen blir bedre.  

La oss hjelpe deg, våre medarbeidere har lang erfaring, god kompetanse, og vil ivareta dine regnskaper på en trygg og god måte.

Traveltext - Reiseregning på nett!

Nå får du – Traveltext som er reiseregning på nett.