økonomisk Rådgiving

EDB & Regnskapsservice AS hjelper små og mellomstore virksomheter med regnskaps- og rådgivningstjenester.

Vi har mer enn 30 års erfaring som vil være nyttig for deg!

Fyll gjerne ut skjemaet så tar vi kontakt.  

Finansiell Planlegging

Vi bistår med budsjettering og annen finansiell planlegging.

Skatt og merverdiavgift

Skatt og avgift skulle vært enkelt, men er et stort og komplisert fagområde hvor det er lett å gjøre feil, og hvor det er viktig å følge regelverket.

Starte eget firma.

Skal du starte egen virksomhet, kan vi ordne med registrering av firma og utarbeide drifts og likviditets budsjetter for deg.

Få fart på butikken

ring: 55336610