Bransjer

Vi har erfaring fra mange forskjellige bransjer, men noen områder kjenner vi bedre enn andre. 

Handel

Kjøp og salg – handel og vandel er drivkraften i ethvert samfunn.

Med gode systemer får du bedre styring.

Restaurant

Enten du driver en liten eller stor serverings bedrift, er svinn en tilbakevendende problemstilling.

Med gode systemer får du bedre styring.

Produksjon

Produksjonsbedrifter har sine spesielle utfordringer, med varer som bearbeides frem til ferdig produkt.

Med gode systemer får du bedre styring.

Prosjektregnskaper, fremdrift og fakturaplaner, attestasjoner og oppfølging, det er mange utfordringer.

Med gode systemer får du bedre styring.

Eiendom

Kjøp og salg av eiendom, utvikling og opp pussing, moms eller ikke, det er nok å ta tak i.

Med gode systemer får du bedre styring.

Frisører

Frisørbransjen er preget av skarp konkurranse, og marginene er kanskje ikke som før.

Med gode systemer får du bedre styring.