Traveltext

Traveltext fra Uni Micro

Reiseregning på 1-2-3

Nå kan du gjøre reiseregningen klar før du kommer hjem.

Bruk ventetiden på flyplassen, eller tiden på toget, til å få unna kvitteringene.

Med Traveltext får du kontroll med reise, diett og utlegg.

Ta bilde med mobilen, skriv hva det gjelder og det er registrert. 

Traveltext er en skybasert løsning med diettsatser, valuta, kjørebok og utlegg refusjon.

Din reiseregning på nett.

Med nettbasert reiseregning forenkler du ikke bare administrasjonen men også reisen for deg og dine medarbeidere.

Er du mye på farten lønner det seg med denne løsningen som du kan bestille direkte hos oss.

Hos oss betaler du en fast pris pr. bruker.

Det er viktig at dine medarbeidere bruker tiden sin effektivt! 

Med traveltext er det mulig.