Skatteetaten dundrer til med tvangsmulkt.

Skatteetaten ønsker å fremtvinge levering av lovpålagte opplysninger, og i forbindelse med innføring av den nye skatteforvaltningsloven som kom i kraft fra 1 januar 2017, innførte man samtidig tvangsmulkt dersom man lever oppgavene for sent.

Dette gjelder bl.a :

Skattemeldinger som selvangivelse, selskapsoppgaver og merverdiavgiftsoppgaver mmA meldinger, aksjonærregisteroppgave, oppgaver over utenlandske arbeidstakere osv.
Ikke leverte kontrollopplysninger .
Manglende oppfølging av bokføringspålegg.

Det er ikke småpenger man kan risikere å måtte betale, tvangsmulkten slår alle tidligere rekorder.

Dette er hva du kan risikere å måtte betale:

Tvangsmulkten beregnes daglig pr forsinket / feil oppgave, med utgangspunkt i retts gebyret som er kr. 1.049,- 

Normalsatsene ser ut til å være:

2 rettsgebyr pr dag for manglende / feil i aksjonæroppgave. Kr 2.098,00 pr dag.
½ rettsgebyr pr dag for manglende skattemelding  (selvangivelse)
½ rettsgebyr pr dag for manglende merverdiavgiftsoppgaver.
1 rettsgebyr pr dag ved bokføringspålegg.

Maksimale gebyrer

1 million kroner ved bokføringspålegg.
50 rettsgebyr i andre tilfeller

A melding :

1/10 rettsgebyr pr ansatt pr dag.

F eks firma med 15 ansatte:
Kr 1.573,50 pr dag