Skatteplanlegging

Skatteplanlegging.
Skatteplanlegging er en kunst, og noen klarer å spare flere hundre tusen, ja til og med millionbeløp gjennom riktig skatteplanlegging.

Men det er også givende å hjelpe mindre og mellomstore virksomheter til å spare tusenlapper bare ved å gjøre enkle justeringer som deres tidligere regnskapsfører eller revisor ikke har vurdert.

Fører du regnskapene dine selv, eller har du en regnskapsfører som fører bilagene dine, men som aldri ser på mulighetene – du har – til å spare skatt?

Skatteetaten dundrer til med tvangsmulkt.

Skatteetaten ønsker å fremtvinge levering av lovpålagte opplysninger, og i forbindelse med innføring av den nye skatteforvaltningsloven som kom i kraft fra 1 januar 2017, innførte man samtidig tvangsmulkt dersom man lever oppgavene for sent.

Dette gjelder bl.a :

Skattemeldinger som selvangivelse, selskapsoppgaver og merverdiavgiftsoppgaver mmA meldinger, aksjonærregisteroppgave, oppgaver over utenlandske arbeidstakere osv.
Ikke leverte kontrollopplysninger .
Manglende oppfølging av bokføringspålegg.

Det er ikke småpenger man kan risikere å måtte betale, tvangsmulkten slår alle tidligere rekorder.

Dette er hva du kan risikere å måtte betale:

Tvangsmulkten beregnes daglig pr forsinket / feil oppgave, med utgangspunkt i retts gebyret som er kr. 1.049,- 

Normalsatsene ser ut til å være:

2 rettsgebyr pr dag for manglende / feil i aksjonæroppgave. Kr 2.098,00 pr dag.
½ rettsgebyr pr dag for manglende skattemelding  (selvangivelse)
½ rettsgebyr pr dag for manglende merverdiavgiftsoppgaver.
1 rettsgebyr pr dag ved bokføringspålegg.

Maksimale gebyrer

1 million kroner ved bokføringspålegg.
50 rettsgebyr i andre tilfeller

A melding :

1/10 rettsgebyr pr ansatt pr dag.

F eks firma med 15 ansatte:
Kr 1.573,50 pr dag